Ulusal Kongre Bildirileri

  1. KÖSE NESIBE, AKKEMIK ÜNAL, DALFES HASAN NÜZHET, ÖZEREN MEHMET SINAN, TOLUNAY DOGANAY Anadolu’da Karaçamın (Pinus nigra subsp. pallasiana, Pinaceae) yıllık halka gelisimini etkileyen iklim faktörleri. 21. Ulusal Biyoloji Kongresi , 135-136.
  2. MUTLU HALIM , AKKEMIK ÜNAL, KÖSE NESIBE, ARAL DURU, DALFES HASAN NÜZHET, MANNING S.W., PEARSON C.L. Agaç halkalarının karbon ve oksijen izotop kayıtları: Anadolu’dan örnekler. IV. Ulusal Jeokimya Sempozyumu, 15-16
  3. KÖSE NESIBE, AKKEMIK ÜNAL, DALFES NÜZHET (2007). Anadolu’nun iklim tarihi-Dendroklimatoloji yöntemleriyle saptanan kurak ve yagıslı yıllar.. Küresel Iklim Degisimi ve Su Sorunlarının Çözümünde Ormanlar , 201-206.
  4. AKKEMIK ÜNAL, KÖSE NESIBE, TÜRKOGLU NECLA (2006). Ankara civarının Tersiyer florasındaki bazı odunsu bitkiler. II. Doga Tarihi Kongresi, 107-120.
  5. AKKEMIK ÜNAL, KÖSE NESIBE, ARAS ALIYE , DALFES NÜZHET (2005). Anadolu’nun son 350 yılında yasanan önemli kurak ve yagıslı yıllar. Türkiye Kuvaterner Sempozyumu (TURQUA-V). , 129-135.
  6. AKKEMIK ÜNAL (2003). Ülkemizde ksiloloji, palinoloji ve dendrokronoloji alanında yapılan çalısmaların doga tarihi açısından bir degerlendirmesi ve bazı yeni bulgular. I.Ulusal Doga Tarihi Kongresi, 24-45.
  7. AKKEMIK ÜNAL (1998). Ülkemizde dogal yetisen karaçalı (Paliurus spina-christii Mill.)’nin morfolojik, anatomik ve palinolojik özellikleri. Kasnak Mesesi ve Türkiye Florası Ulusal Sempozyumu, 332-345.
  8. AKKEMIK ÜNAL, KAYA ZAFER (1998). Bartın yöresinde dogal yetisen adi simsir (Buxus sempervirens L.)’in morfolojik, anatomik ve palinolojik özellikleri.. Kasnak Mesesi ve Türkiye Florası Ulusal Sempozyumu, 291-301.
  9. KAYA ZAFER, BASARAN SAIME , AKKEMIK ÜNAL, YAMAN BARBAROS (1996). Türkiye’nin endemik bazı Centaurea taksonlarının polenleri. XIII.Ulusal Biyoloji Kongresi, 329-339.
  10. AKKEMIK ÜNAL (1995). Ülkemizde dogal yetisen karaagaç (Ulmus L.) taksonları polenlerinin morfolojik özellikleri. Ulusal Palinoloji Kongresi, 124-128.