Ulusal Hakemli Makaleler

  1. TUNÇKOL BILGE , AKKEMIK ÜNAL (2013). New Floristic Records for A3 Square (Taslıyayla and Kızık Plateaus). ORMANCILIK DERGISI, 9(1), 23-34.
  2.  AKKEMIK ÜNAL, METIN MUSTAFA (2011). Ankara – Nallıhan – Çayırhan Juliopolis Nekropolü’nün Tabutlarında Kullanılan Agaçların Cins/Tür Teshisleri.. Istanbul Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, 61(2), 105-114.
  3. ÇINAR YILMAZ HATICE , AKKEMIK ÜNAL (2011). Bazı dogal çam türlerinde anormal sürgün ve yaprak olusumu. Istanbul Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, 61(2), 95-104.
  4. AKKEMIK ÜNAL, ÇINAR YILMAZ HATICE , KAYA ALI, ORAL DILEK (2011). Some Taxonomic Notes on Pinus L. (Pinaceae) Taxa Naturally Grow in Turkey. Istanbul Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, 61(1), 63-78.
  5. AKKEMIK ÜNAL, KÖSE NESIBE (2010). Tokat Ili ve Çevresinde Bulunan Bazı Tarihi Yapıların Dendrokronoloji Yöntemleriyle Tarihlendirilmesi. Istanbul Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, 60 (2), 7-16.
  6. EFE ASUMAN, AKKEMIK ÜNAL, KAYA ZAFER (2006). Akdeniz Bölgesi endemik odunsu Rosaceae taksonlarının morfolojik ve palinolojik özellikleri. Istanbul Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, 56 (A), 9-35.
  7. EFE ASUMAN, AKKEMIK ÜNAL, KAYA ZAFER (2005). Akdeniz Bölgesi endemik Rhamnus taksonlarının morfolojik ve palinolojik özellikleri. Istanbul Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, 55 (A), 7-30.
  8. KÖSE NESIBE, AKKEMIK ÜNAL, DALFES NÜZHET (2004). Dendroklimatolojik analizlerde tepki fonksiyonunun kullanımı. Istanbul Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, 54(B), 61-81
  9. AKKEMIK ÜNAL, GÜZEL SERCAY (2004). Kastamonu civarındaki bazı ahsap yapıların dendrokronolojik yöntemlerle tarihlendirilmesi. Anadolu Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi, 5 (1), 65-71.
  10. AKKEMIK ÜNAL,KÖSE NESIBE (2004). Using dendrochronological methods to date the wooden materials using in Balkapanı Han. Istanbul Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, 54(A), 45-53.