Popüler Dergi Makaleleri

  1. AKKEMIK ÜNAL (2013). Belgrad Ormanı candır, kıymayalım. Perspectives(6), 35-37.
  2. AKKEMIK ÜNAL (2013). Save the spirit of Belgrade Forest. Perspectives(6), 35-37.
  3. AKKEMIK ÜNAL (2010). Orman Botanigi Alanında yapılan çalısmaların ormancılık ve diger bilimlere katkıları. Orman ve Av(3), 33-36.
  4. AKKEMIK ÜNAL, KÖSE NESIBE (2005). Dendrokronoloji ve ülkemiz için önemli bazı sonuçlar. Orman ve Av, 82(6), 49-56.