İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa

Orman Fakültesi

Orman Mühendisliği Bölümü

Orman Botaniği Anabilim Dalı

34473 Bahçeköy – Sarıyer

İSTANBUL

E-mail: uakkemik@istanbul.edu.tr – uakkemik@iuc.edu.tr

Tel: + (90) 212 338 24 00

Fax: +(90) 212 338 24 24