HAKKIMDA

1968 yılında Tokat-Almus doğumlu olan Ünal AKKEMİK, 1991 yılında İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi Orman Mühendisliği Bölümünden mezun olduktan sonra, 1994 yılında Yüksek Lisans, 1997 yılında da doktorasını tamamlamıştır.

1992 yılında Orman Fakültesi Orman Botaniği Anabilim Dalında Araştırma Görevlisi olarak çalışmaya başlamış, 1998 yılında Yardımcı Doçent, 2003 yılında Doçent, 2009 yılında da Profesör unvanı almıştır.

Prof. Akkemik, dendrokronoloji, dendroklimatoloji, odun anatomisi, sistematik botanik, ağaç fizyolojisi ve paleobotanik alanında 60’ten fazlası uluslararası dergi ve kongreler olmak üzere 100’den fazla yayın yapmıştır.  Ayrıca çok sayıda ulusal ve uluslararası dergide hakemlik yapmaktadır. İkisi Uluslararası olmak üzere toplam 8 kitap yazmış, 2 kitapta da editör olarak görev yapmıştır.

İki ulusal (Küresel İklim Değişikliği ve Su Sorunlarının Çözümünde Ormanlar ve İstanbul Ormanlarının Sorunları ve Çözüm Önerileri) ve bir de uluslararası (EURODENDRO2015) kongrede aktif bir şekilde kongre yürütme kurulu başkanlığı yapmış, 50’den fazla kongre, sempozyum ve çalıştaya bildiri sunarak katılım sağlamıştır.

Prof. Dr. Ünal AKKEMİK, Orman Fakültesi Yönetim Kurulu üyeliği, Orman Mühendisliği Bölüm Başkanlığı, Ormancılık Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü ve Fakülte Kurulu Üyeliği görevlerinde bulunmuştur.

Halen, “ne yazık ki” bölünmüş olan İstanbul Üniversitesi’nin çatısı altından İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa adındaki yeni üniversitenin çatısı altına transfer edilen Orman Fakültesi Orman Botaniği Anabilim Dalında öğretim üyesi olarak akademik ve bilimsel çalışmalarını yürütmektedir.

Bilimsel çalışmaları yanında, başta Türkiye Ormancılar Derneği Marmara Şubesi Başkanlığı ve ÇEKÜL Vakfı Yönetim Kurulu Üyeliği olmak üzere bir çok sivil toplum örgütünde aktif görevler yapmaktadır.

Prof. Akkemik son yıllarda yaptığı paleobotanik çalışmalarla çok sayıda fosil tür ve cins tanımlaması yapmıştır. Bunlar;

Tanımlanan fosil type örnek numaraları, türler ve PFN (Bitki Fosil Adı Kayıt Numaraları (PFN..):

  1. Holotype HAY05 for Pistacioxylon ufukii Akkemik et I.Poole (PFN000361)
  2. Holotype KIL07 for Mimosoxylon ceratonioides Akkemik (PFN000543)
  3. Holotype DAL12 for Pterocaryoxylon tuncayi Akkemik (PFN000544)
  4. Holotype KIL13 for Laurinoxylon thomasii Akkemik (PFN000545)
  5. Holotype KIL10 for Prunoidoxylon aytugii Akkemik (PFN000546)
  6. Holotype HAY02 for Zelkovoxylon yesimae Akkemik et I.Poole (PFN000362)
  7. Holotype YIP01 for Cupressinoxylon pliocenica Akkemik (PFN000547)
  8. Holotype YIP02 for Cercioxylon Akkemik (PFN000565)
  9. Holotype YIP02 for Cercioxylon zeynepae Akkemik (PFN000548)
  10. Holotype KEM01 for Lesbosoxylon kemaliyensis Akkemik et Mantzouka (PFN000—)