Hakkımda

1968 yılında Tokat-Almus doğumlu olan Ünal AKKEMİK, 1991 yılında İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi Orman Mühendisliği Bölümünden mezun olduktan sonra, 1994 yılında Yüksek Lisans, 1997 yılında da doktorasını tamamlamıştır.

1992 yılında Orman Fakültesi Orman Botaniği Anabilim Dalında Araştırma Görevlisi olarak çalışmaya başlamış, 1998 yılında Yardımcı Doçent, 2003 yılında Doçent, 2009 yılında da Profesör unvanı almıştır.

Prof. Akkemik, dendrokronoloji, dendroklimatoloji, odun anatomisi, sistematik botanik, ağaç fizyolojisi ve paleobotanik alanında 60’ten fazlası uluslararası dergi ve kongreler olmak üzere 100’den fazla yayın yapmıştır.  Ayrıca çok sayıda ulusal ve uluslararası dergide hakemlik yapmaktadır. İkisi Uluslararası olmak üzere toplam 8 kitap yazmış, 2 kitapta da editör olarak görev yapmıştır.

İki ulusal (Küresel İklim Değişikliği ve Su Sorunlarının Çözümünde Ormanlar ve İstanbul Ormanlarının Sorunları ve Çözüm Önerileri) ve bir de uluslararası (EURODENDRO2015) kongrede aktif bir şekilde kongre yürütme kurulu başkanlığı yapmıştır.

Prof. Dr. Ünal AKKEMİK, Orman Fakültesi Yönetim Kurulu üyeliği, Orman Mühendisliği Bölüm Başkanlığı, Ormancılık Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü ve Fakülte Kurulu Üyeliği görevlerinde bulunmuştur. Halen Orman Botaniği Anabilim Dalı Başkanlığı ve Fakülte Kurulu Üyeliği görevlerini yürütmektedir.

Bilimsel çalışmaları yanında, başta Türkiye Ormancılar Derneği Marmara Şubesi Başkanlığı ve ÇEKÜL Yüksek Danışma Kurulu Üyeliği olmak üzere bir çok sivil toplum örgütünde aktif görevler yapmaktadır.