Diğer Uluslararası Hakemli Makaleler

 1. AKKEMİK, Ü. 1995. Ülkemizde doğal yetişen karaağaç (Ulmus L.) taksonlarının morfolojik özellikleri. İ. Ü. Orman Fakültesi Dergisi. 45(A-2):93-116
 2. AKKEMİK, Ü. 1995. Türkiye’de doğal yetişen Carpinus orientalis Mill.’in iç morfolojik ve plinolojik özellikleri. İ. Ü. Orman Fakültesi Dergisi. 45(A-1):87-96
 3. KAYACIK, H, AYTUĞ B, YALTIRIK F, ŞANLI İ, EFE A, AKKEMİK Ü, İNAN MESUT. 1995. Tersiyer’in sonunda İstanbul’un çok yakınında yaşamış olan mamut ağaçları. İ. Ü. Orman Fakültesi Dergisi. 45(A-1):15-22
 4. DEMİR, D, AKKEMİK Ü. 2000. İ.Ü.Orman Fakültesi Orman Botaniği Anabilim Dalı’nın Orman Fakültesi Dergisi A ve B serilerinde yayımlanan makalelerinin bir değerlendirmesi. İ. Ü. Orman Fakültesi Dergisi. 50(B-1):5-18
 5. AKKEMİK, Ü. 2000. Dendroclimatology of umbrella pine (Pinus pinea L.) in Istanbul (Turkey). Tree-Ring Bulletin. 56:17-20
 6. AKKEMİK, Ü. 2000. Tree-ring chronology of Abies cilicica Carr. in the western Mediterranean region of Turkey and its response to climate. Dendrochronologia. 18:73-81
 7. KAYA, Z, BAŞARAN S, AKKEMİK Ü. 2000. Palynological research on some endemic species of Centaurea L. in Turkey. Scientific Annals of the School of Biology, BIOS (Macedonia-Greece). 5:27-34
 8. ÇALIKOĞLU, M, AKKEMİK Ü, AKSOY N. 2001. Trakya Bölgesi’ndeki karaçam (Pinus nigra Arn. subsp. pallasiana (Lamb.) Holmboe) ağaçlandırmalarında orijin problemleri, çözüm önerileri ve bölgedeki doğal karaçam ormanlarının önemi. İ. Ü. Orman Fakültesi Dergisi. 51(B-):117-125
 9. AKKEMİK, Ü, DEMİR D. 2003. Belgrad Ormanındaki doğu kayınında (Fagus orientalis Lipsky.) yıllık halka analizleri. İ.Ü.Orman Fakültesi Dergisi. 53(A-2):23-36
 10. AKKEMİK, Ü, KÖSE N. 2004. Using dendrochronological methods to date the wooden materials using in Balkapanı Han. İ.Ü.Orman Fakültesi Dergisi. 54(A-1):45-53
 11. KÖSE, N, AKKEMİK Ü, DALFES NH. 2004. Dendroklimatolojik analizlerde tepki fonksiyonunun kullanımı. İ.Ü. Orman Fakültesi Dergisi. 54(B-2):61-81
 12. AKKEMİK, Ü, AYTUĞ B, GÜZEL S. 2004. Archaeobotanical and dendroarchaeological studies in the Ilgarini Cave, Pınarbaşı-Kastamonu. Turkish Journal of Agriculture and Forestry. 28(1):9-17
 13. AKKEMİK, Ü, GÜZEL S. 2004. Kastamonu civarındaki bazı ahşap yapıların dendrokronolojik yöntemlerle tarihlendirilmesi. Anadolu Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi. 5(1):65-71
 14. EFE, A, AKKEMİK Ü, KAYA Z. 2005. Akdeniz Bölgesi endemik Rhamnus taksonlarının morfolojik ve palinolojik özellikleri. İ.Ü.Orman Fakültesi Dergisi. 55(A-2):7-30
 15. AKKEMİK, Ü, KÖSE N, POOLE I. 2005. Sequoioidae (Cupressaceae) woods from the upper Oligocene of European Turkey (Thrace). Phytologia Balcanica. 11(2):119-131
 16. EFE, A, AKKEMİK Ü, KAYA Z. 2006. Akdeniz Bölgesi endemik odunsu Rosaceae taksonlarının morfolojik ve palinolojik özellikleri. İ.Ü.Orman Fakültesi Dergisi. 56(A-1):9-35
 17. AKKEMİK, Ü, YILMAZ H, SEVGİ O. 2006. Cambial activity of Quercus petraea (Mattuscha) Liebl. in Belgrade Forest (İstanbul). Turkish Journal of Agriculture and Forestry. 30(6):429-438
 18. AKKEMİK, Ü., KÖSE, N. 2010. Tokat İli ve Çevresinde Bulunan Bazı Tarihi Yapıların Dendrokronoloji Yöntemleriyle Tarihlendirilmesi. İ.Ü. Orman Fakültesi Dergisi 60 (2): 7-16
 19. AKKEMİK, Ü., YILMAZ, H., ORAL, D., KAYA, A. 2011. Some Taxonomic Notes on Pinus L. (Pinaceae) Taxa Naturally Grow in Turkey. İ.Ü. Orman Fakültesi Dergisi 61 (1): 63-78
 20. YILMAZ, H., AKKEMİK, Ü. 2011. Bazı doğal çam türlerinde anormal sürgün ve yaprak oluşumu İ.Ü. Orman Fakültesi Dergisi 61 (2): 95-104
 21. AKKEMİK, Ü., METİN, M. 2011. Ankara – Nallıhan – Çayırhan Juliopolis Nekropolü’nün Tabutlarında Kullanılan Ağaçların Cins/Tür Teşhisleri. İ.Ü. Orman Fakültesi Dergisi 61 (2): 105-114